Lid van VEG

VEGDe Christelijke Gemeenschap Oudenaarde (CGO) is lid van de vereniging van Vrije Evangelische Gemeenten (VEG). De VEG bestaat uit 30 kerken in Vlaanderen. De VEG is een samenwerkingsverband.

De VEG is geen synode die bindende uitspraken doet over leer en leven van de plaatselijke kerk. Wel moet iedere kerk die wil toetreden tot de VEG instemmen met de geloofsbelijdenis van de VEG. Verder adviseert en onderhandelt zij indien nodig. De VEG wordt bestuurd door afgevaardigden uit de plaatselijke kerken. Twee keer per jaar komen afgevaardigden uit de Evangelische kerken bij elkaar voor een algemene vergadering.

Iedere plaatselijke Evangelische kerk is autonoom. Zij beslist en bestuurt zichzelf.

Derycke Johan
Derycke Johan
Grab Your Ticket

Discount Packages

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.