Inloggen

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
A+ R A-

Tijdig nadenken over de laatste levensfase

Laatste levensfase flyer

 

De laatste levensfase: nooit te vroeg om over na te denken.

Niemand, die enigszins van het leven geniet, denkt graag na over zijn of haar levenseinde. Maar de praktijk leert ons helaas, dat er niet over spreken geen enkel voordeel heeft en het levenseinde ook niet verder uitstelt.
Integendeel worden we regelmatig geconfronteerd met ernstige ziekte bij mensen van verschillende leeftijden, waarbij de familie ineens voor heel moeilijke vragen komt te staan. Soms is niet duidelijk gecommuniceerd wat de wens van de zieke is of was aangaande de verzorging en vaak is bij een overlijden geen duidelijkheid over wat er geregeld is en worden soms door nabestaanden die zelf niet geloven, heel andere beslissingen genomen dan de overledene zelf gewild zou hebben.
Als er niets is afgesproken of vastgelegd, kan dat moeilijk voorkomen worden.

De laatste tijd wordt er veel gesproken over "waardig sterven" en een "voltooid" leven" en euthanasie wordt meer en meer toegepast.
Er zijn christenen die fel tegen euthanasie gekant zijn en anderen, die van mening zijn dat niemand onnodig hoeft te lijden. Maar is dat de enige keuze: ofwel euthanasie toepassen ofwel ondraaglijk lijden? Meestal niet.

We hebben voor deze dag iemand uitgenodigd die deze moeilijke onderwerpen vanuit haar professie helder uit de doeken komt doen.

Rineke Heij adviseert vanuit haar werk bij de NPV mensen bij moeilijke medisch-ethische keuzes. Zij zal spreken over de vraag waarom het zo belangrijk is op tijd over het levenseinde na te denken en hoe je dan concreet keuzes kunt maken. Er is ook een mogelijkheid om vragen te stellen.

Aan bod komen:
- Hoe maak je nu de juiste keuze waar het bijvoorbeeld wel of niet reanimeren betreft?
- Wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie? Wat kan voor een christen wel en wat niet?
- Wat is "waardig sterven"?
- Wanneer is het wel en niet wenselijk om levensrekkende medische zorg toe te dienen?
- Wat is een "levenswensverklaring", een "levenstestament" of een "wilsverklaring"?
- Hoe zinvol is het om een volmacht te geven aan iemand die je vertrouwt voor als je zelf niet meer in staat bent belangrijke beslissingen te nemen? En hoe moet je dat doen?

Het met elkaar reflecteren en praten over het ‘tijdig nadenken over uw eigen wensen rondom het levenseinde’, is niet alleen belangrijk als u oud(er) bent. Ook als het nu nog niet van toepassing is, is het goed om erover na te denken. Want nadenken en praten over uw wensen en deze vastleggen wanneer het nog kan, maakt dat voor u zelf en voor uw naasten duidelijk is wat uw wensen zijn op de momenten dat u die niet meer zelf kunt aangeven. Een wilsverklaring kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Wij zorgen voor koffie en thee. Neemt u uw eigen lunchpakket mee?

 

CGO logoDatum: 23 februari 2019
Plaats: Christelijke Gemeenschap Oudenaarde
Blekerijstraat 15, 9700 Oudenaarde
Van 9.30 tot 14.00 uur
www.christenen.org