Zending

De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven.
Het Boek Jac. 1:27

 

De werkgroep zending maakt deel uit van de diakonale arm van onze christelijke gemeenschap te Oudenaarde. Zij versterkt de gemeenschap bij het uitvoeren van enkele duidelijke bijbelse opdrachten.
Vijf specifieke activiteiten worden in de loop van het werkjaar uitgevoerd :

 

1) Vluchtelingenzondag
Van de 40 millioen Koerden zijn er slechts 5000 christen. Veel Koerden hebben het evangelie in hun taal nog nooit gehoord. Zij zijn “ als schapen zonder herder. “ Daarom heeft de werkgroep Zending “ Home for Kurds “ in onze gemeenschap geïntroduceerd. Deze Nederlandse christelijke organisatie spant zich in om Koerden te bereiken met het evangelie in Koerdistan (gebied in Turkije, Iran, Irak, Syrië en Armenië).

2) Tear Fundzondag
Het grootste probleem in de wereld is de kloof tussen rijk en arm. Dit blijkt uit het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus (Lc. 16:19-30). Vandaar dat de werkgroep onder de slogan “ Delf de kloof “ ervoor gekozen heeft om met onze gemeenschap een Tear Fundproject te ondersteunen. Het betreft een irrigatieproject in Orisai in het Noord-Oosten van Oeganda. Het streefdoel is om 2000 dorpelingen en een school van 500 leerlingen van zuiver water te voorzien.

3) Zondag van de Lijdende Kerk
Als gemeenschap dienen wij ons te bekommeren om onze geloofsgenoten die vervolgd worden
(Gal. 6:9). Veel christenen in het 10-40 raam leven “ als schapen onder wolven. “ Via christelijke organisaties zoals H.V.K. of Open Doors bevelen wij hulpverleningsprojecten aan, zodat vervolgde christenen stand kunnen houden onder onderdrukkende regimes .

4) Visie voor Azië
Elk jaar stelt een vertegenwoordiger van de christelijke organisatie “ Visie voor Azië “ een bepaald zendingsproject in een Aziatisch land (India, Cambodia, Filippijnen ....) voor. Een evangelist, voorganger, kindertehuis, gemeentestichtend werk ..... wordt hierbij in beeld gebracht.

5) Israëlzondag
Israëlzondag is een bijzondere gedenkdag. Wij hebben oneindig veel aan het Joodse volk te danken. Onze Verlosser is uit Israël gekomen. Het Woord van God heeft ons via Israël bereikt. Zonder Israël geen aartsvaders, geen profetieën, geen apostelen en zelfs geen verlossing. Indien er geen Israël, geen Messiaans volk was geweest, zou er ook geen Messias zijn. Dan waren wij, die afkomstig zijn uit de heidenen, reddeloos verloren! Israël is echter de hoop voor de volkeren. Zowel in het verleden als in de toekomst! Jeruzalem zal immers tijdens het Duizendjarige Rijk de hoofdstad van het Koninrijk van God worden.