Management

Het departement Management biedt het noodzakelijke kader om de andere departementen toe te laten hun visie en doelstellingen te realiseren.

Haar werkgebied omvat de zorg voor het gebouw, meubilair, toestellen e.d. en de veiligheid. Om dit te realiseren zijn er verschillende werkgroepen actief. 

- Het bouwcomité gaat over alle praktische werkzaamheden die met het gebouw te maken hebben, Er wordt jaarlijks een klusdag voor de hele kerkgemeenschap voorzien.
- De schoonmaakploeg zorgt ervoor dat de verschillende ruimten net blijven. Er zijn verschillende teams en er is jaarlijks een kuisdag.
- De keukendienst of de uitbating van de refter gaat van het voorzien van koffie en thee tot het organiseren van allerlei maaltijden.
- Het secretariaat staat in voor een zeer brede waaier van interne en externe communicatie.
- De vzw L.I.CH.T. is de rechtspersoon die de Christelijke Gemeenschap Oudenaarde vertegenwoordigt naar de overheid.
  Het is onze wettelijke organisatorische en financiële basis.
- De veiligheidsgroep en het kindertoezicht op zondag staan in voor de veiligheid in ons gebouw.