Liturgie

Iedere zondagmorgen komen we als kerkgemeenschap samen om God en elkaar te ontmoeten. Om deze samenkomst in goede banen te leiden, zijn heel wat leden van de kerk, allemaal met hun unieke talenten, actief betrokken. Dit gaat van het leiden van de samenkomst door de zangleider en de muzikale ondersteuning van muzikanten en zangers tot de technische ondersteuning door geluidstechnici, bedieners van de projectie op groot scherm en vertalers. Al deze medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van het departement liturgie.
Daarnaast zijn er ook sprekers (departement onderwijs) en allerlei logistieke medewerkers (departement management) betrokken.

Het departement liturgie zorgt hierbij enerzijds voor de algemene coördinatie en planning van de activiteiten. Anderzijds proberen we de medewerkers op te volgen en te begeleiden waar nodig en zorgen we ervoor dat de nodige technische middelen voorhanden zijn.

Het mooie aan dit departement met al zijn medewerkers is dat we samen dienstbaar mogen zijn om op zondagmorgen een plaats te creëren waar God aanwezig kan zijn en tot Zijn doel kan komen door de werking van de Heilige Geest.