Jongeren

In het Jongeren-departement zijn wij uiteraard bezig met de jongeren. Wij willen samen met de jongeren bouwen aan hun relatie met God en hun relaties met elkaar. Dit doen we op verschillende manieren met studies en preeknabesprekingen op zondag en ontspanningsmomenten op zaterdag. We werken momenteel met twee leeftijdsgroepen: een 16- groep en een 16+ groep. Op die manier kunnen we ons beter richten op hun specifieke interesses en noden. De 16- groep loopt van 12 jaar tot en met 15 jaar en de 16+ groep van 16 jaar tot en met 25 jaar.